Σε κλείνουν φυλακή συνήθως επειδή έχεις διαπράξει κάτι που δεν συμφωνεί με τον νόμο ή κάποιο έγκλημα. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν είσαι άνθρωπος. Αυτοί οι κρατούμενοι πάντως απέδειξαν ότι είναι καθώς έσωσαν τη ζωή ενός δεσμοφύλακα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ