Επειδή η ανώτερη του ήταν γυναίκα άρχιζε να την προσβάλει μπροστά σε όλο τον κόσμο και αν της λέει πως η δουλειά της θα έπρεπε να είναι στην κουζίνα…

Φυσικά αναφερόμαστε σε ένα κοινωνικό πείραμα το οποίο ευτυχώς είχε ανταπόκριση!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ