Συνήθως οι γυναίκες δεν έχουν και την καλύτερη σχέση με την μπάλα… Με εξαίρεση τα δύο κορίτσια του βίντεο!