Ο άνθρωπος παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο έδαφος  δίνοντας τη νίκη στον Alex Trofimov.

Ένα πράγμα είναι σίγουρο ότι δεν θα ήθελα με τίποτα να ήμουν στη θέση του.Αφήστε το σχόλιό σας