Από την πολύ πίεση που του ασκήθηκε, το παλικάρι τα άφησε στην μέση του rink.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ