Στον Robin Haase του έγινε αφαιρέσει ενός βαθμού από τον διαιτητή του αγώνα, επειδή δεν άντεχε τις κραυγές του αντιπάλου του.
Πάντως, αν ακούσετε τα μουγκρητά του Gonzalo Lama, θα συμφωνήσετε με τον Robin..

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ