Είναι τρέλα… Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό που του κάνει αλλά δεν το επιτρέπει…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ