Ένας ελέφαντας συναντάει για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια τον εκππαιδευτή του και η αντίδραση του είναι μυθική. Διασχίζει όλη τη λίμνη με σκοπό να τον «σώσει» και όταν φτάνει κοντά απλά του δείχνει την ευγνωμοσύνη του με τη χαρά του.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ