Παίκτης του Big Brother στη Βρετανία, όπου γίνονται… πράγματα και όργια, επέλεξε να θυμίσει κάτι από… Νωαίνα και να δείξει τα οπίσθιά του στο κοινό.noaina-big_brother

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ