Μήπως ήθελε να πει κάτι με αυτό το τραγούδι στον Νικολάκη;

Λέω μήπως…

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ