Αυτό το κακό έχει η δημοσιότητα, να θέλει η π…να να κρυφτεί και η χαρά να μην την αφήνει! Γιατί ουδέν κρυπτόν από τον ήλιο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ