Έβλεπε να αργούν να φύγουν οι πελάτες και ήθελε να σχολάσει και τι καλύτερο από το να «αμολήσει αέρια»;

https://www.youtube.com/watch?v=uc1vyknmnZQ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ