Να ανοίξει η γη να τους καταπιεί ήταν όταν έφαγαν τούμπα γιατί γελοιοποιήθηκαν! Αλλά όλοι  έχουν άτυχες στιγμές!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ