Ο καημένος δεν μπορούσε να κάνει κάτι στην κατάσταση που βρισκόταν…! Ελπίζω μετά να τους έδωσε ένα καλό μάθημα!