Ή απλά έχουν καλή αίσθηση του χιούμορ για όποιον λόγο κι αν έγινε σε εμάς φαίνεται αστείο!

σ

σσ

σσσ

σσσσ

σσσσσ

σσσσσσ

σσσσσσσ

σσσσσσσσ

σσσσσσσσσ

σσσσσσσσσσσ σσσσσσσσσσσσ σσσσσσσσσσσσσ

σσσσσσσσσσσσσσ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ