Πόσα λεφτά θα έδωσαν για να τα κάνουν και πόσα σε layzer για να τα βγάλουν!; Μάλλον όταν τα έκαναν δεν είχαν το μυαλό στο κεφάλι τους!

λ

λλ

λλλλ

λλλλλλ

λλλλλλλλ

λλλλλλλλλ

λλλλλλλλλλ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ