Συνήθως βγαίνει κανείς για να διασκεδάσει και τι καλύτερο από το να βλέπεις άστείες καταστάσεις ;! Εμείς τις συλλέξαμε και σας τισ παουσιάζουμε!

c

cc

ccc

cccc

ccccc

cccccc
cccccccc

cccccccccc

ccccccccccc

cccccccccccc

ccccccccccccc

cccccccccccccc

ccccccccccccccc

cccccccccccccccc

cccccccccccccccccc
ccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccc

cccccccccccccccccccccccccc

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ