Το να είναι κάποιος μεθυσμένος δεν είναι και η καλύτερη κατάσταση αλλά το να είναι κάποιος νηφάλιος ίσως είναι χειρότερο γιατί αυτοί κάνουν την λαδιά!

μ

μμ

μμμ

μμμμ

μμμμμ

μμμμμμμ

μμμμμμμμ

μμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμμμμμμ

μμμμμμμμμμμμμμμμμμμμ