Όλοι τυγχάνει να έχουμε μία άσχημη στιγμή αλλά των άλλων δεν μας πειράζει ίσα ίσα!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ