Προβλήματα που μόνο μια κοντή θα κατανοήσει!

Κοινοποίηση

Για να νιώσουν καλύτερα λένε ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια αλλά όταν είναι να αντιμετωπίσουν τα  παρακάτω τα λόγια είναι περιττά!

κ

κκ

κκκ

κκκκ

κκκκκ

κκκκκκ

κκκκκκκ

κκκκκκκκ

κκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκ

Αφήστε το σχόλιό σας