Για να νιώσουν καλύτερα λένε ότι τα ακριβά αρώματα μπαίνουν σε μικρά μπουκαλάκια αλλά όταν είναι να αντιμετωπίσουν τα  παρακάτω τα λόγια είναι περιττά!

κ

κκ

κκκ

κκκκ

κκκκκ

κκκκκκ

κκκκκκκ

κκκκκκκκ

κκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ