,

Προσδοκίες VS Πραγματικότητα – Καμία σχέση μεταξύ τους!


Πόσες φορές έχουμε δει κάτι και θέλουμε να το μιμηθούμε, και το κάνουμε αλλά το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικά γελοίο!

α

αα

ααα

αααα

ααααα

ααααααα

ααααααααα

ααααααααααα

αααααααααααα

αααααααααααααα

αααααααααααααααα


ααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααα

αααααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααααααααα

αααααααααααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααααααααααααααα

αααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααΣεφ πιάστηκε να ρουφάει κοκαΐνη live σε εκπομπή!

Οι Ρώσοι είναι τρελοί αλλά η εφευρητικότητά τους εντυπωσιακή!