Προσδοκίες VS Πραγματικότητα – Καμία σχέση μεταξύ τους!

Κοινοποίηση

Πόσες φορές έχουμε δει κάτι και θέλουμε να το μιμηθούμε, και το κάνουμε αλλά το αποτέλεσμα είναι ξεκαρδιστικά γελοίο!

α

αα

ααα

αααα

ααααα

ααααααα

ααααααααα

ααααααααααα

αααααααααααα

αααααααααααααα

αααααααααααααααα

ααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααα

αααααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααααααααα

αααααααααααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααααααααααααααα

ααααααααααααααααααααααααααααααααααααααααα

Αφήστε το σχόλιό σας