Και τα αδέρφια του ίδιου φύλου τσακώνονται αλλά αυτά του διαφορετικού το τερματίζουν. Πάντα όμως είχα την απορία γιατί…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ