Όλοι προσποιούμαστε λίγο πολύ και καταπιεζόμαστε, οι παρακάτω στιγμές είναι μερικές από αυτές! Εσείς ποια από αυτά κάνετε κρυφά;

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ