Όταν ο άλλος είναι πρόθυμος για βοήθεια ή τουλάχιστον έτσι πιστεύουμε…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ