Κι εκεί που τους μίλαγε ωραία και καλά κάτι ανυψώθηκε… Από την χαρά της….! Οι άλλοι δεν φάνηκε να χάρηκαν τόσο!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ