Παιδιά που παίζουν κρυφτό και οι κρυψώνες τους είναι επικές!

Κοινοποίηση

Σε όλα τα παιδιά αρέσει το κρυφτό ειδικά στα μικρής ηλικίας! Αλλά όσο πιο μικρά τόσο πιο πολύ πλάκα έχει να παίζεις μαζί τους! Στις παρακάτω εικόνες θα δείτε παιδιά που παίζουν κρυφτό αλλά δεν ξέρουν την έννοιά του!

Screen Shot 2015-12-29 at 09.48.27

Screen Shot 2015-12-29 at 09.48.35

Screen Shot 2015-12-29 at 09.48.44

Screen Shot 2015-12-29 at 09.48.53

Screen Shot 2015-12-29 at 09.49.01

Screen Shot 2015-12-29 at 09.49.10

Screen Shot 2015-12-29 at 09.49.27

Screen Shot 2015-12-29 at 09.49.36

Screen Shot 2015-12-29 at 09.49.50

Screen Shot 2015-12-29 at 09.49.57

Screen Shot 2015-12-29 at 09.50.04

Screen Shot 2015-12-29 at 09.50.11

Screen Shot 2015-12-29 at 09.50.18

Screen Shot 2015-12-29 at 09.50.26

Screen Shot 2015-12-29 at 09.50.35

Αφήστε το σχόλιό σας