Αυτό το παιχνίδι στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν έχω δει να το παίζουν. Μήπως να το καθιερώσουμε?
Αλλά οι Έλληνες δεν χρειάζονται μπαλόνια…!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ