Οι ουρακοτάγκοι είναι τα μόνα ζώα που προσεγγίζουν εξωτερικά τουλάχιστον, τον άνθρωπο και απ’ ότι φαίνεται όχι μόνο εξωτερικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ