,

Όταν θέλει το «εργαλείο» να κρυφτεί και η χαρά δεν το αφήνει!


Μερικοί άνθρωποι χαίρονται πολύ και δεν μπορούν να κρύψουν με τίποτα την χαρά τους! Τι γίνεται όμως όταν τους παίρνει κι ο υπόλοιπος κόσμος χαμπάρι; Απλά τίποτα, τους φωτογραφίζουν…!

p

pp

ppp

pppp
pppppp

ppppppp

pppppppp

ppppppppp

pppppppppp

ppppppppppp

ppppppppppppp


©BAUER-GRIFFIN.COM Beyonce and Jay-Z leave the Meurice Hotel and fight a swarm of fans waiting outside. They head to L'Avenue to have lunch with Beyonce's nephew Daniel Julez. As the power couple leave the restaurant it appears as though Jay-Z couldn't control his excitement. NON-EXCLUSIVE April 20, 2011 Job: 79553EX Paris, France www.bauergriffin.com www.bauergriffinonline.com

ppppppppppppppp

ppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppppppp

pppppppppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppppppppppppppΆνθρωποι που μοιάζουν με κάτι άλλο!

Ανέκδοτο: Οι κερατωμένοι σύζυγοι!