Αφού μπόρεσαν και ήπιαν εν ώρα εργασίας τι να πω… Μετά πάντως ήταν πιο αποδοτικοί…!
pp
ppp

pppp

pppppp

pppppppp

pppppppppp

ppppppppppppp

pppppppppppppp

pppppppppppppppp

ppppppppppppppppp

pppppppppppppppppp

pppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppp

ppppppppppppppppppppppp

pppppppppppppppppppppppp

pppppppppppppppppppppppppp

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ