Έλληνες παπάδες, άνθρωποι που κηρύττουν τον λόγο του Θεού και αξιοσέβαστοι, αλλά όπως αναφέρθηκε είναι άνθρωποι και έχουν κι αυτοί τις «αδυναμίες» τους και τα «κολλήματα» τους!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ