Ίσως επειδή τα καλά τα βαριούνται αλλά γιατί;; Πάντως και σε αυτούς δεν τους ένοιαξε η φιλία τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κάποιος δίκαιος!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ