,

Όταν το νινί σέρνει καράβι – Στις γυναίκες αρέσουν τα κακά αγόρια!


Ίσως επειδή τα καλά τα βαριούνται αλλά γιατί;; Πάντως και σε αυτούς δεν τους ένοιαξε η φιλία τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι κάποιος δίκαιος!
Βίντεο – ΣΟΚ! Έτσι διαλέγουν χούλιγκανς οι Ρώσοι!

Είναι και επιλεκτικός – Ήθελε να πασπατέψει λίγο κι αυτός και βρήκε τον μπελά του!