Το παλικάρι έχει ορμές και πλούσια προσόντα, τι να κάνει δηλαδή; Να ντραπεί; Αντί να χαίρονται οι γυναίκες…