Αλλιώς τα υπολογίζανε… αλλιώς τους βγήκε… σε αυτές τις περιπτώσεις όμως σημασία δεν έχει η πρόθεση αλλά το αποτέλεσμα!

ahahaha … so funny

Δημοσιεύτηκε από Amazing Things στις Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2015