Τους έδωσαν σαφείς οδηγίες και μερικοί τις εκτέλεσαν κατά γράμμα, άλλοι πάλι έκαναν του κεφαλιού τους! Είτε έτσι είτε αλλιώς πάντως το αποτέλεσμα είναι επικό!

f

ff

fff

ffff

fffff

ffffff

fffffff

ffffffff

ffffffffffff

fffffffffffff

ffffffffffffff
fffffffffffffff

ffffffffffffffffff

fffffffffffffffffff

ffffffffffffffffffffff

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ