Μη δει στύλο αμέσως να τον χρησιμοποιήσει…! Ίσως αυτός ο κρυφός του πόθος να μην χρειαζόταν να τον δείξει παραέξω!

Αφήστε το σχόλιό σας