Πρέπει να παραδεχτούμε πως αυτός ο πατέρας έχει μεγάλη αίσθηση του χιούμορ. Αναρωτιέμαι βέβαια πως θα αισθάνθηκε αυτή η κόρη μετά από αυτό… Αν του έμοιασε λιγάκι θα το πήρε κι αυτή στην πλάκα!