Τι να πρωτοπώ, τα κουστούμια; Η κίνηση; Η γλώσσα; Όλα τα έκανε καλύτερα και από το animation μπορώ να πω!

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ