Μερικοί απλά έχουν άγνοια κινδύνου και αποτελούν αυτοί δημόσιο κίνδυνο για όλους τους υπόλοιπους!

Δείτε τους πιο περίεργους τρόπους οδήγησης! Καλό είναι να μην ακολουθήσετε το παράδειγμα τους!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ