Τον είδαμε, τον «αγαπήσαμε» και τώρα ότι και να πούμε είναι λίγο…

klarinoo