Ο τύπος το τερμάτισε το θέμα! Δεν κολλάει πουθενά, μπήκε στο τρένο και έρχισε να κάνει ότι μπορείτε να φανταστείτε!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ