Οι δοκιμασίες αυτού του παιχνιδιού μόνο στην Ιαπωνία θα μπορούσαν να συμβούν! Αυτοί που παίρνουν μέρος δεν ξέρουμε πώς αντέχουν αλλά εμείς γελάσαμε πολύ!