Βίωσε πραγματικά μια άσχημη εμπειρία, η γυναίκα αυτή, γεύοντας τα οπίσθια του συναδέλφού της.. Καλά, το είχε καταλάβει όταν άρχιζε να κοιτά τις φωτογραφίες, καθώς έβγαλε μια τρίχα από στο στόμα της, μπλιαχ!!

Posted by Demic on Sunday, November 22, 2015

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ