,

Είναι τόσο αθώες φωτογραφίες που το μυαλό μας μπερδεύεται βλέποντας τες


Τελικά μόνο πονηρά μυαλά υπάρχουν σε αυτήν ζωή;

https://www.youtube.com/watch?v=AHZ8i6bhfXI
Επική τούμπα – Από τη χαρά του ξέχασε να υπολογίσει σωστά την απόσταση!

Ανέκδοτο: Η κηδεία της γυναίκας μου και ο αγώνας!