Τέτοιες πλάκες καλό είναι να τις αποφεύγουμε γιατί δεν ξέρεις πως μπορεί να αντίδραση ο καθένας

Δείτε τι πλάκα του έκαναν.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ