Το γέλιο είναι το καλύτερο φάρμακο. Είναι, επίσης, το αλατοπίπερο της ζωής, η κόλλα που κρατά τις σχέσεις ενωμένες, και αυτό που κάνει το γύρο κόσμου από εμάς για εσάς!

κ

 

κκ

κκκ

κκκκ

κκκκκ

κκκκκκ

κκκκκκκ

κκκκκκκκ

κκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκ

κκκκκκκκκκκκκ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ