Όλοι έχει τύχει να πιούμε αλλά ο συγκεκριμένος άντρας πρέπει να έκαψε ότι εγκεφαλικό κύτταρο του είχε απομείνει, από το ποτό!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ