Φάρσα του Αποστόλη στο πολ. γραφείο του Πάγκαλου μετά το γιαούρτωμα του στα Καλύβια.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ