Εδώ είναι που λέμε, αν δεν ταιριάζανε δεν θα συμπεθεριάζανε!

Απολαύστε τους!

Αφήστε το σχόλιό σας