Δυστυχώς, αυτή είναι άλλη μια επική περίπτωση που καταλήγει σε άσχημη πτώση. Αφού, πάρει φορά να κάνει το άλμα και να πέσει πάνω σε μια φουσκωτό στρώμα, αλλά εντέλει καταλήγει σε μια αστεία πτώση της γυναίκας!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ